Obchodné podmienky

 

platné od 7.marca 2022

 

 

Kvalita: sme presvedčení o kvalite našich vín. Ich kvalita je zabezpečená pravidelnými kontrolami. Môže sa stať, že niektoré z objednaných vín sa nestretne s Vašim gustom. V takomto prípade nám môžete v priebehu 12 dní doručený tovar vrátiť v neporušenom stave.

 

Balenie: pokiaľ nie je uvedené inak, obsah všetkých fliaš je 0,75 litra. Obyčajne dodávame tovar v kartónoch s obsahom 6 alebo 12 fliaš. Sekt a šampanské ponúkame v originálnych kartónoch s obsahom 6 fliaš. Pri delikátnych produktoch sú množstvá uvádzané samostatne.

 

Etikety na fľašiach: etikety na vyobrazených fľašiach v katalógu neuvádzajú vždy aktuálny ročník. Jednotlivé ročníky sú uvádzané v našom cenníku.

 

Náhrada: ak sa stane, že niektorý z objednaných ročníkov bude vypredaný, automaticky dodávame nasledujúci ročník, okrem prípadov, kedy si to budete vyslovene neželať.

 

Špeciálne objednávky: v prípade špeciálnych objednávok, napr. výnimočné Bordeaux vína, je potrebné uhradiť 70% celkovej sumy v hotovosti  alebo prevodom na účet firmy HIC Slovakia s.r.o.. Zvyšná suma sa uhrádza pri dodaní vína.

 

Popis vín: na požiadanie Vám poskytneme popis vín z našej ponuky.

 

Dodanie tovaru: tovar, ktorý máme na sklade, dodávame zvyčajne v priebehu 2-3 dní odo dňa prijatia objednávky, prípadne po pripísaní faktúrovanej sumy na náš účet.

 

Náklady za dodanie: pri objednaní tovaru vo výške nad 180€ je dodanie tovaru v rámci Bratislavy bezplatné, v rámci Slovenska je bezplatné pri objednávke vo výške nad 350€. V ostatných prípadoch sú náklady za dodanie v rámci Bratislavy 7,90€ a v rámci Slovenska 19,80€.

 

Zľavy: ceny uvedené v katalógu sú za jednu fľašu. Pri kúpe jedného kartónu jedného druhu vína (12 fliaš) poskytujeme zľavu 5%, pri kúpe šiestich kartónov (72 fliaš) poskytujeme zľavu 7%, pri kúpe desiatich kartónov (120 fliaš) 8%. Tieto zľavy sa týkajú konečných spotrebiteľov.

 

Vlastníctvo: dodaný tovar zostáva vlastníctvom HIC Slovakia s.r.o. až do zrealizovania poslednej platby.

 

Úroky z omeškania platby: v prípade omeškania s platením účtujeme poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

 

 

Internet: HIC Slovakia s.r.o. predstavuje svoje portfólio aj na internetovej stránke www.finewines.sk. Ak si objednáte tovar na základe našej internetovej ponuky a vyzdvihnete si ho osobne, získavate zľavu 5%.

Katalóg: náš katalóg a cenník boli starostlivo zostavené podľa predložených podkladov od producentov. Napriek tomu neručíme za prípadné chyby.

 

Copyright: kópie katalógov a popisov (aj skrátené) len so súhlasom HIC Slovakia s.r.o..

 

Práva a povinnosti:  pokiaľ nie je uvedené inak, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Konateľ: Reinhold Hofmann, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddelenie: Sro, zložka: 15125/B.

 

FINE WINES s.r.o.
Staré Grunty 7A
841 04 Bratislava

Obchodné podmienky

Poradenstvo a príjem objednávok

Mobil: +421 911 401 774
E-mail: office@finewines.sk

 

 

Všetky ceny sú s DPH a sú platné od novembra 2023.

Termín dodania tovaru je možné dohodnúť si telefonicky.

Ochrana osobných údajov.
Vytorené na systéme Audience Toolkit.