Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.finewines.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť Fine Wines s.r.o., Bratislavská 51, 841 06 Bratislava, zapísaná v registri Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka číslo 15125/B, IČO: 35752173, DIČ: 2020243324.

Adresa prevádzky spoločnosti je:

Fine Wines s.r.o.                                                                                                                             
Dunajská 15/A                                                                                                                                  
811 08  Bratislava

Mobil: +421 911 401 774
e-mail: office@finewines.sk

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať zaslaním e.mailu na office@finewines.sk  alebo telefonicky na mobilnom čísle 0911 401 774. Náš internetový obchod prechádza momentálne zmenami, preto nie je dočasne možné objednať tovar touto cestou.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy a cenníka. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou faktúrovanou cenou s DPH môže byť spôsobený zaokrúhlením. Ak máte záujem objednať si viac kusov než je aktuálne skladom, kontaktujte nás pred vytvorením objednávky mailom alebo telefonicky za účelom dohodnutia presného termínu dodania. Akonáhle  bude tovar  na sklade, budete informovaný o jeho odoslaní. V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii, oznámime Vám e-mailom alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia.

Špeciálne objednávky: v prípade špeciálnych objednávok, napr. výnimočné Bordeaux vína, je potrebné uhradiť 80% z celkovej sumy v hotovosti alebo prevodom na účet firmy Fine Wines s.r.o.. Zvyšná suma sa uhrádza pri dodaní tovaru.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možne zrušiť len pred odoslaním tovaru.  Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.

Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty

Tovar je zákazníkovi doručený podľa jeho voľby jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Osobným prevzatím tovaru na adrese:

Dunajská 15/A, Bratislava 811 08,  po telefonickom dohovore.

  1. Zaslaním tovaru na dobierku prostredníctvom kuriéra.

Tovar je pri preprave poistený kuriérskou službou.Je bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru vždy ihneď skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode a ak to uznáte za vhodné tovar nepreberajte. Tovar, ktorý máme na sklade, dodávame zvyčajne v priebehu 1-3 pracovných  dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky. Pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje sumu 120 € s DPH, objednávateľ uhrádza aj poplatok za doručenie. V rámci Bratislavy účtujeme poplatok za doručenie tovaru vo výške 6,60€ a v rámci Slovenska 12,00€.

Výhodnejšie ceny dopravy

Pri objednaní tovaru v cene nad 120 € s DPH je dodanie tovaru v rámci Bratislavy bezplatné. Pri objednaní tovaru v cene nad 270 € s DPH je dodanie tovaru bezplatné v rámci celého Slovenska. V prípade, ak chcete doručiť tovar do zahraničia, kontaktujte nás s touto požiadavkou na adrese: office@finewines.skNásledne  vás  budeme informovať o cene prepravy.

Zľavy

Ceny uvedené na stránke sú za jednu fľašu. Pri kúpe jedného kartónu z jedného druhu vína (12 fliaš) poskytujeme zľavu 5%, pri kúpe šiestich kartónov (72 fliaš) poskytujeme zľavu 7%, pri kúpe desiatich kartónov (120 fliaš) je zľava 10%. Tieto zľavy sa vzťahujú na maloobchodné ceny.

Platba za tovar

Platbu je možné zrealizovať bankovým prevodom na základe faktúry, v hotovosti  resp. na dobierku. Pri osobnom odbere tovaru v našej prevádzke a zvolenej forme úhrady "hotovosť" je možná platba v hotovosti a taktiež aj platobnou kartou.

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť

Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, či nemožnosť doručiť tovar vplyvom prírodných katastrof či iných živlov.

Reklamácie

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: office@finewines.sk. Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako ste si objednali. V takom prípade vám dodáme chýbajúci tovar alebo zameníme chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo dohodou vám vrátime uhradenú cenu za nedodaný tovar. Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu Fine Wines s.r.o., P.O.Box 20, 841 06  Bratislava IV. Náklady za doručenie vráteného tovaru znáša kupujúci.

Záruka

Záruka na dodaný tovar je zákonom daná na 2 roky, respektíve pri potravinárskych tovaroch do uplynutia doby trvanlivosti. Záruku poskytujeme len v prípade, že sú dodržané skladovacie podmienky uvedené na obale tovaru.

Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom registračného a objednávkového formulára, slúžia výlučne pre naše interné potreby, dodanie požadovaného tovaru a jeho fakturáciu. Nebudú poskytované tretím osobám ani inak komerčne využité. Naša spoločnosť striktne dodržuje zákon o ochrane osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky www.finewines.sk a kupujúcim a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ich umiestnenie na stránke nášho e-shopu sa chápe ako povinnosť písomného oznámenia ich zmeny. Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

Obsah stránky www.finewines.sk podlieha autorskému právu. Akékoľvek používanie obsahu, alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom majiteľa.